Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Drodzy uczniowie!

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym dniu świętowany jest również Dzień Ochrony Praw Dziecka.

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument była to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Jest to dokument mówiący o prawie człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, również o prawie wolności myśli, sumienia i wyznania, prawie wolności wyrażania opinii, prawie ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania.

Z kolei 20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie ustanowienia ODPD – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tek okazji chciałabym Wam przypomnieć o waszych najważniejszych prawach.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

  • osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;
  • polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
  • socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
  • ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.