Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20

1) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
2) Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
3) Termin wystawienia zagrożeń (ocen niedostatecznych z przedmiotów i nagannych z zachowania): 19.12.02019r.
4) Termin wystawienia ostatecznych ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania: 17.01.2020 r.
5) Termin zakończenia I półrocza: 24 stycznia 2020 r.
6) Ferie zimowe: od 10 do 23 lutego 2020 r.
7) Wiosenna przerwa świąteczna: od 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
8) Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki - egzamin ósmoklasisty:
    a) język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
    b) matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
    c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
9) Termin wystawienia zagrożeń (ocen rocznych niedostatecznych z przedmiotów i nagannych z zachowania): 15.05.2020 r.
10) Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych z przedmiotów i z zachowania: 8 czerwca 2020r.
11) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
12) Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
13) Terminy dodatkowych dni wolnych do dyspozycji dyrektora: propozycja rady pedagogicznej wykorzystania dni wolnych od nauki ( ustalone ostatecznie będą w porozumieniu z SU i RR do 30.09.2019 r.) : propozycja rady pedagogicznej wykorzystania dni wolnych od nauki:
    a) 3 dni – egzamin zewnętrzny ósmoklasisty ( 21,22,23 kwietnia 2020 r.)
    b) 2 dni – 2 stycznia 2020 r.(czwartek) i 3 stycznia 2020 r. (piątek)
    c) 1 dzień – 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
14) Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
    a) 1 listopada 2019 r. (piątek)– Wszystkich Świętych
    b) 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) – Święto Odzyskania Niepodległości
    c) 1 stycznia 2020 r. (środa) – Nowy Rok
    d) 6 stycznia 2020 r. (piątek) – Święto Trzech Króli
    e) 1 maja 2020 r. (piątek) – Święto Pracy
    f) 11 czerwca 2020 r. (czwartek) – Boże Ciało